DENK okulda ibadeti Meclise taşıdı

DENK okulda ibadeti Meclise taşıdı
Haberi Paylas

DENK okulda ibadeti Meclise taşıdı


Rijswijk’da dini vecibelerini yerine getirdiği için okul yönetimi tarafından yasak alan ve daha sonra istifa dilekçesini sunan öğretmen Meclis gündemine taşındı.
  a386f3e1-53b1-400b-b97a-e241ae7c69f6-300x180
DENK okulda ibadeti Meclise taşıdı
Denk Milletvekili Tunahan Kuzu geçtiğimiz günlerde Rıjswijk lisesinde yaşanan skandalı Meclis gündemine taşıdı.

Rijswijk Lisesi yönetimi Müslüman İngilizce öğretmenine, ders aralarında ve gözlerden uzak bir noktada namaz kılma yasağı getirmişti. Bu yasağa hem veliler hem de öğrenciler karşı çıkmış ancak okul yönetimi verdiği yasağı geri çekmek istememişti. Öğretmen ise yaşadığı bu muamele sonrasında okula istifa dilekçesini sundu.

Olayı meclis gündemine taşıyan Denk Milletvekili Tunahan Kuzu, Eğitim, Kültür ve Bilim’den sorumlu Devlet Sekreterine gönderdiği sorularla olaya açıklık getirmesini istedi.

Yasal olarak okul direktörünün bu yasağı getirmeye hakkının bulunmadığını, İnsan Hakları Koleji tarafından belirlenen mevzuata uymadığını belirten Tunahan Kuzu şu soruları yöneltti:

Schriftelijke vragen over een docent die niet mag bidden op school

Vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) aan de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over een docent die niet mag bidden op school
sddf_150209_1607
1. Bent u bekend met het artikel ‘Biddende docent is niet welkom op Rijswijks Lyceum’ ?
2. Hoe beoordeelt u het feit dat de directeur van het Rijswijks Lyceum het bidden van een leraar heeft verboden?
3. Bent u het met mij eens dat een directeur juridisch gezien niet de bevoegdheid heeft om een docent het belijden van zijn geloof te ontzeggen tijdens een pauze? Zo nee, waarom niet?
4. Deelt u met mij de mening dat door de beslissing van de directeur de vrijheid van godsdienst met voeten wordt getreden? Zo nee, waarom niet?
5. Hoe staat het besluit van de directeur naar uw mening in verhouding tot de visie van het College van de Rechten van de Mens, welke stelt: “Ook mogen ze niet verbieden dat iemand bidt op de werkplek. Dit mag alleen als werkgevers hiervoor een hele goede reden hebben, bijvoorbeeld als er zodanig ernstige problemen door ontstaan dat het werk stagneert” ?
6. Vindt u het onderwijstechnisch verantwoord dat een schooldirecteur in zijn besluit om een docent de school te laten verlaten in zijn overweging het feit dat de docent bidt tijdens zijn pauze laat prevaleren boven de didactische en pedagogische kwaliteiten van de docent? Zo ja, waarom wel?
7. Vindt u dat als in een openbare school terecht van de vrijheid gebruik wordt gemaakt om aan kerstviering te doen, een docent ook de vrijheid zou moeten hebben om in zijn pauze te bidden? Zo nee, waarom niet?
8. Vindt u dat dit geval verband houdt met de bredere angst en aversie jegens de islam? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo nee, waarom niet?
9. Deelt u met mij de constatering dat het ontnemen van fundamentele vrijheden door een schooldirecteur niet bevorderlijk is voor de burgerschapsvorming van leerlingen? Zo ja, bent u dan bereid om een oproep te doen om aangifte te doen tegen deze schooldirecteur? Zo nee, waarom niet?
10. Welke maatregelen gaat u nemen om dergelijke gevallen in de toekomst uit te sluiten?
11. Bent u bereid om dit specifieke geval tot op de bodem uit te zoeken en consequenties te trekken voor de positie van de directeur? Zo nee, waarom niet?
infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar