Dünyayı yönetenlerin asıl onlar olduğu söyleniyor.

Anasayfa Dunya, Guncel Haber 31 Ocak 2016 2130 Okunma
Dünyayı yönetenlerin asıl onlar olduğu söyleniyor.
Haberi Paylas

DÜNYANIN EN GİZLİ ÖRGÜTLERİ

gizli orgutler 1

Dünyayı yönetenlerin asıl onlar olduğu söyleniyor. Dudak uçuklatan servetleri var ve milyonlarca üyeleri. Dünyayı yönettiği iddia edilen en gizemli örgütler hangileri? Amaçları nedir? Nasıl doğdular? Bu gizemli örgütler kaç kişiden oluşuyor? Bizler yataklarımızda uyurken kimbilir ne dolaplar dönüyor. Yoksa uyutuluyormuyuz??? – İŞTE EN GİZEMLİ ÖRGÜTLER…

 

gizli orgutler 2

 

ÖZGÜR MASONLAR

‘Mason’ kelimesi taş ustası anlamına gelir. Başlangıçta mason loncaları gerçekten masonlardan, yani taş ustalarından oluşmaktaydı fakat daha sonra nedeni bilinmeyen bi şekilde, taş ustası olmayan bi kaç kişi bu loncalara girdi ve bu akımla birlikte oluşan yeni gruba ‘Hür ve kabul edilmiş mason’ (free mason) dendi.

gizli orgutler 3

6 MİLYON ÜYESİ BULUNMAKTADIR – Masonluk, başlangıcının resmi olarak 16’ncı yüzyılın sonu ve 17’nci yüzyılın başlarına dayandığı düşünülen bir çeşit ‘Kardeşlik’ organizasyonudur. Dünyanın birçok ülkesinde beş milyon üyesi bulunmaktadır. Sadece İngiltere, İskoçya ve İrlanda’da 480 bin, Amerika Birleşik Devletleri’nde ise 2 milyona yakın üyesi bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde legal sistemlerde önemli yerlerde politik adamları ve bağlantıları bulunmaktadır.

gizli orgutler 4

MASONLARIN SIRLARI – Masonlar için sır ve gizliliğin bir gereği olan sembolizm çok büyük önem taşır. Masonlukta semboller, Masonik ilkeleri daha iyi anlatmak ritüellerin içerdiği aşamaları ve öğütleri belleklere iyice yerleştirmek bunların uzun ömürlü olmalarını sağlamak için kullanılırlar. Masonlukta sır olarak nitelendirilen şeylerin başında Masonik işaretler, sözcükler ve simgelere verilen anlamlar gelir.

 

gizli orgutler 5

İLLUMİNATİ 

1776 yılında Almanya’nın Münih kentinde, Adam Weishaupt isimli Kabbalacı bir hukuk profesörü ve Baron von Knigge önderliğinde kurulan gizli bir topluluktur.

 

gizli orgutler 6

AYDINLATILMIŞ OLANLAR – Illuminati, ‘Aydınlanmış Olanlar’ anlamına gelmektedir. Topluluğun kuruluş amacı cehaletle, baskıcılıkla ve kilisenin dogmalarıyla mücadele etmekti. Her ne kadar asıl amaç, aydınlanarak dinsel dogmalardan uzak, hür düşünceyi ve Newtoncu pozitif bilimin önünü açmak idiyse de, daha sonraları gizli siyasi amaçları olduğu öne sürüldü. İlluminati dünya siyaset tarihinin belki de zaman içerisinde üzerine en fazla komplo teorisi üretilmiş topluluğu halini almıştır. Günümüzdeki amacı halk kitlelerinin karar verme yetisini kontrol altında tutmak, dünya liderlerini ve ekonomiyi istediği şekilde yönlendirmektir.

KİLİSEYE KARŞI KURULDU – İlluminati tarikatının kuruluş kökeni şu şekilde ifade ediliyor: ‘Kilisenin düşünce tarzına ve dayatmalarına büyük bir antipati besleyen Galileo Galilei, bir topluluk kurarak bu dogmalarla mücadele etmek ve parlak gençleri ve aşırı derecede zeki insanları bünyesinde toplayarak onlara özgürlüğün, hür düşüncenin ve aydınlanmanın faziletlerini aşılamak istiyordu. 1774 yılında Mason olan Weishaupt, bu emellerinin Masonluk içerisinde var olduğunu görse de, Masonluğun emellerinin ve felsefesinin siyasetler üzeri olması itibariyle ve Almanya’daki kilise/cizvit egemenliğini sona erdirmek istemesinden ötürü, bu doğrultuda bir topluluk kurmaya karar verdi ve kendisi gibi düşünen 11 arkadaşıyla beraber 1776 yılında Illuminati’yi.

 

gizli orgutler 7

OPUS DEİ

Opus Dei, 2 Ekim 1928’de Madrid’te sıradan bir papaz olan Jose Maria Escriva de Balaguery Albas tarafından kurulan 79 yıllık İspanyol asıllı bir örgüttür.85000 kişilik üyesini açıklamayı reddetmektedir.Bu katolik gurubun dinsel ve politik güçlü bağlantıları bulunmaktadır.

KATOLİKLERİN TARİKATI – Katolikliğe sadık, laik iş ve meslek sahiplerini biraraya getirerek Papa’ya Vatikan dışında destek olacak varlıklı ve iyi eğitim görmüş elit bir kadroyu oluşturmak amacı ile kurulan bu örgüt günümüzde Vatikan’da en etkili laik kurumdur.

PAPA OLAĞANÜSTÜ BİR KİŞİDİR – Gizli bir örgüt olan Opus Dei’nin tüm üyeleri Katolik meslek sahiplerinden oluşmaktadır. Bunun yanında her ülkede de örgütten sorumlu bir Kardinal bulunmaktadır. Onlara göre Papa’nın kimliği, Kilise’nin de, Papalık Makamı’nın da üstündedir. Papa, Tanrı-Krallığı’nın kutsal önderidir. Böylesine yüce bir mertebeye erişebilen kişi de elbette Olağanüstü bir kişidir. Bu nedenle Opus Dei, böylesine olağanüstü bir kişi tarafından temsil edilen Vatikan Devleti’ni yüceltir ve Kilise’yi ikinci planda görür.

DUDAK UÇUKLATAN SERVETİ VAR – 2.8 milyar dolar serveti, 15 üniversitesi, 97 teknik okulu, 36 ilköğretim okulu olan Opus Dei ile ilgili pekçok tartışma yaşanmış ve olumsuz görüşler dile getirilmiş buna rağmen örgüt herhangi bir açıklama yapmamıştır.

 

gizli orgutler 8

KURU KAFA VE KEMİKLER TARİKATI 

Bu tarikat, New Haven’deki Yale Üniversitesi’nde 1832 yılında William H.Russel’in öncülüğünde bir grup Yale’li öğrenci tarafından kuruldu.

infinanceab-reclame

gizli orgutler 9

gwsbones

ÖRGÜTE GİRMEK KOLAY DEĞİL – Kuru Kafa ve Kemikler Tarikatı, Yale’nin diğer gizli örgütleri (Ferman ve Anahtar, Kitap ve Yılan, Kurt Başı, Eliyahu ve Berzelius) arasında en eski ve en itibarlı olanıdır. Bu üniversitenin son sınıf öğrencilerinden, her dönem sadece 15 kişi seçen bu örgüte girebiliyor.

HEDEF YENİ DÜNYA DÜZENİ – En büyük hedefi, Yeni Dünya Düzeni’nin gerçekleştirilmesidir. Tarikata katılanlar, ‘Yeni Dünya Düzeni’ ana hedefi esas alınarak eğitilirler. 1898 yılına kadar ABD yönetimi üzerinde sadece kısmi bir etkisi olan Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı, dünyanın en zengin ve en saygın insanlarını dünyanın en önemli mevkilerine yerleştirme çabası taşıdığı da belli çevrelerce söylenmektedir. Yeni Dünya Düzeni’nin en önemli fikir merkezlerinden biri olan Kuru Kafa ve Kemik Tarikatı’nın, diğer masonik örgütlere nazaran ABD’nin en etkin örgütü oldugu da biliniyor.

 

gizli orgutler 10

TRİLATERAL KOMİSYON 

1973’te David Rockefeller, Henry Kissenger ve Zbigniew Brzezinski tarafından kurulmus gizli bir örgüttür.

TEK DÜNYA DEVLETİ KURULUNCA PİRAMİT BİRLEŞECEK –Brzezinski 1973-1976 arasında başkanlığını yapmıştır. Tarikatın simgesi şu şekildedir: Bir kürenin üç yanından üç üçgen uzayarak kürenin ortasında buluşurlar ama birleşmemişlerdir. Bunları birleştirdiğiniz taktirde tek bir büyük üçgen meydana çıkar. Her bir üçgen trilateralin üç bölgesini simgeler. Üçgenler muhtemelen piramiti simgelemektedir. Büyük üçgen de büyük piramittir. Büyük piramitin birleşmemiş olması, tek dünya devletinin henüz kurulmamış olduğunu gösteriyor olabilir.

 

gizli orgutler 11

BOHEMİAN KLÜBÜ

1872 de kurulmus bir örgüttür. ABD’nin batı yakasındaki elitleri bu topluluğun üyesidir. Cumhuriyetçi başkan ve başkan adaylarının tümü bu topluluğun üyesidir.

gizli orgutler 12

HER EYALETTE TAPINAKLARI VAR – Faliyetleri son derece gizli olan topluluğun özel vadisine giriş ABD devlet guçleri tarafından engellenmektedir. Merkezdeki çiftlik aynı anda yüzlerce kişinin hafta sonu toplantılarına katılabileceği niteliktedir. ABD’nin hemen her eyaletinde tapınakları vardır. Sembolleri baykuştur. Ritüellerde baykuşa hitap edilir ve bir simge olarak baykuş motifi kullanılır.

 

 KİLİT NOKTALARDAKİ ZENGİN ÜYELER – Bohemian Grove hem çok zengin hem de en kilit noktalardaki elitlerin oluşturduğu daha üst ve çok daha gizli bir seçkin kulübüdür. Bine yakın ABD eliti sürekli olarak hafta sonu California’da veya diğer eyaletlerdeki çiftiklerde toplanıp törenler yapıyorlar ve gizli ritüeller uygulanıyor.

 

ORDO TEMPLİ ORİENTİS

 

ordo templi 1ordo templi 3

ordo templi 2

Thelema’ nın ruhsal filozofisini esas alan mistik bir gizli gruptur. Gizli ilimlerle (Ocult) sıkı bağlantıları vardır. Gizli ayinler düzenlemektedirler.

 

KU KLUX KLAN

ku klux klan 1ku klux klan 3

ku klux klan 2

 

Aşırı şiddet uygulamasıyla bilinen, beyazların üstün olduğunu savunan ırkçı bir örgüt. 4 Milyon üyesi olduğu sanılmaktadır.

 

MAJESTİC-12

majestic12

Majestic-12

 

ABD başkanı Truman tarafından, Roswell ufo kazasını araştırmak için kurulan gizli bir organizasyon. 51. bölgeyle doğrudan ilişkisi vardı. Bütün dokümanlarında MJ-12 kaşesi olmakla birlikte bir kısmı FBI tarafından yayınlanmıştı.

 

THULE SOCİETY

Thule Society sembolThuleSociety

thule society hitler

Nazizimle sıkı bağları olan Alman gizli ilimler örgütüdür. Hans Frank, Rudolf Hess, ve Alfred Rosenberg  bütün toplantılarına katılmıştı. Hitler’ in gizli ilimlere ve parapsikolojie olan merakı bu örgütün kurulmasına neden olmuştur.

 

BİLDERBERG GRUBU

Bilderberg1bilderberg

Dünya politikasının ve Finansının kaymak tabakasının yaptığı resmi olmayan gizli toplantılar bu grubun görünebilen tek faaliyetidir. Kapalı kapılar arkasında dünya geleceğini yönlendirmek için kararlar almakta ve stratejileri tartışmaktadırlar.

Kaynak : UFONET

infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar