İUR 2018-2019 dersyılına bir törenle başladı

Anasayfa Avrupa, Din, Guncel Haber, Mansetler, Saglik 14 Eylül 2018 1356 Okunma
İUR 2018-2019 dersyılına bir törenle başladı
Haberi Paylas

Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) 2018-2019 Akademik yılının Açılış proğramını gerçekleştirdi.


İUR Mütevelli Hey’eti Başkanı Abdülkadir Erbalcı: 1440. Hicri yılınız kutluyor ve bir kişi Besmele okur oldukça bu üniversitenin devamını diliyoruz. Kaldı ki, bugün 300’ün üzerinde talebe bulunmaktadır.

Prof. Jan Peters: Bu üniversitenin vizyonu ve misyonuna kefilim. Akademik İslamî İlimler mastırı bir an önce başlamalıdır.

Prof. Tom Zwart: 11 Eylül’de Hollanda Devletinin Araştırma Fonu vermesi için NWO kurumuna İUR adına müracaat ettik. İUR’nin geleceği parlaktır.


Rektör Akgündüz’ün konuşması şöyledir:

Hanımefendiler, Beyefendiler! Kıymetli Hocalar ve Değerli Öğrenciler!

2018-2019 Akademik yılın açılışına hoş geldiniz. Sizi Üniversitemizde görmekle şeref duyduk. Son yıllarda dünya çok sancılı günler geçiriyor. İnanıyorum ki, eğitim bütün insanların yaralarını tedâvî edecek en iyi ilaçtır. İUR’nin yapmak istediği tam da budur.Bu sebeble ben bütün insanlık için geçerli olan iki ilâhî mesajı sizlere iletmekle başlayacağım:

وَلَا تَرۡكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنۡ أَوۡلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ
Hûd, 113. “İnsanlara zulmedenlere meyletmeyin; aksi takdirde onları yakacak olan ateş size de dokunur. Sizin Allah’dan başka dostlarınız yoktur. Sonra isteseniz de yardım edilmezsiniz.”

وَٱتَّقُواْ فِتۡنَةٗ لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمۡ خَآصَّةٗۖ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ
Enfâl, 25. “Öyle bir fitneden sakınızı ki, geldiği zaman sadece zulmedenlere has kalmaz. Bilin ki Allah cezası çok şiddetli olandır.”

Şu anda bütün insanlığın maruz kaldığı iki dehşetli düşman ve musibet bulunmaktadır. Bunlardan haberdar olmamız ve bertaraf etmek için çareler aramamız gerekir.

Birinci dehşetli belâ ve musibet İslamofobyadır. İslamofobya görünüşte sadece İslâm’ı ve Müslümanları hedef alıyor gözükse de, gerçekte bütün insanlık için büyük bir felâkettir. Zira şer şerri doğurur. Maalesef bazı akılsız politikacılar, kendi taraftarları arasında binlerce aşırı uçların doğmasına sebep oldukları gibi, karşı tarafda da yeni radikallerin doğmasına yol açtıklarının farkında değildirler. Bu hal, bütün insanlığı her açıdan yaralamaktadır. Tahrip kolaydır. Yıllar içinde zorlukla inşâ edilen bir düzen, çocuk akıllı bir politikacı tarafından yıkılabildiğini biliyoruz.


Ben müşahhas bir misal vermek istiyorum:
Andrew Berwick denilen katilin Londra’da 2011 tarihinde neşrettiği A European Declaration of Independance adıyla neşrettiği 1000 sayfalık Manifestosundaki tesbitler:

Sadece ilk kısmını tercüme edelim:

1955-1999 arası diyalog devri idi. İslam ile Avrupa’nın savaşının üç aşaması olacak:

-Birinci Aşama: 1999-2030 arası Avrupa’nın İslam ile savaşı başlayacak. Neticeleri:
-İslamiyet Avrupa’da % 2 ila % 30 arasında gelişecek.

Daha sonra da Hristiyanlar ve Müslümanların İslam’a ve Müslümanlara karşı savaş ilan edeceklerini sayfalarca anlatıyor ki, şu anda bazı Avrupa ülkeleri ve Amerika sanki o programı harfiyyen uyguluyor.

Geliniz, hep birlikte her iki tarafdan radikallere ve ırkçılara karşı birlikte mücadele edelim. Barış için mücâdele ederken Peygamberimiz Hz. Muhammed’i dinleyelim:

“Sizler dindar Hristiyanlarla kesin bir barış yapacaksınız; ikiniz birlikte ortak düşmanlara karşı savaşacaksınız. Mücâdeleyi kazanıp çok kazanımlar elde edeceksiniz..”

Eski Amerikan Başkanı Obama da şunu söylüyor: “Kabilecilik yapmak, korku üzerine iktidârını korumak, bir grubu diğerinin üzerine kışkırtmak; nizam ve emniyeti bize benzemeyenlere, bizim gibi ibâdet etmeyenlere ve bizim gibi düşünmeyenlere layık görmemek, çok eski ve vahşî bir âdettir.”

İkinci büyük felâket ve belâ ise, dini ve manevî değerleri terk ettirerek insanlığın dinini ve değerlerini tahrip etmektir. Dinsiz millet yaşayamaz. Din, her ferdin vazgeçemeyeceği temel bir insanlık değeridir. Dinin gayesi, insanlara rehberlik etmek, iki dünya mutluluğunu temin eylemek ve hayatı yaşanılır hale getirmektir. İnsanlara adaletin güzelliğini ve zulmün çirkefliğini öğreten de dindir. İnsanlığı, bu asrın şerleri ve belâlarından kurtarmanın yolu da dinden geçer.

Maalesef, insanlık hızla dinden ve ahlaktan kopuyor; ahlaksızlık kanunlarla korunur hale geliyor. Eğer bu duruma bir dur denilmezse, dünya başımıza yıkılacak, aile çökecek ve insanlık gelecekte kendisini idare edecek sağlam nesiller yetiştiremeyecektir.

Bediüzzaman bundan kurtuluşun yolunu hem açıklıyor ve hem de müjdeliyor:
“İşte böyle bir sırada, dinsizlik cereyanı pek kuvvetli göründüğü bir zamanda, Hazret-i İsâ Aleyhisselâm’ın ma’nevî şahsiyetinden ibaret olan hakîki İsevîlik dîni ortaya çıkacak, yâni Rahmet-i İlâhîyenin semâsından nüzûl edecek; hâl-i hazır Hıristiyanlık dîni o hakîkata karşı tasaffi edecek, hurâfelerden ve tahrifattan sıyrılacak, İslâmın hakikatleriyle ile birleşecek; ma’nen Hıristiyanlık bir nevi İslâmiyete inkılâb edecektir… Ve Kur’ân’a iktidâ ederek, o İsevîlik şahs-ı ma’nevîsi tâbi’; ve İslâmiyet metbu’ makamında kalacak; Hak Din bu iltihak neticesinde büyük bir kuvvet bulacaktır.

Dinsizlik cereyanına karşı ayrı ayrı iken mağlûb olan İsevîlik ve İslâmiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyanına galebe edip dağıtacak isti’dâdında iken, göklerde cism-i beşerîsiyle bulunan şahs-ı İsâ Aleyhisselâm, o din-i hak cereyanının başına geçeceğini, bir Muhbir-i Sâdık, bir Kadir-i Külli Şey’in va’dine istinâd ederek haber vermiştir. Mâdem haber vermiş, haktır; mâdem Kadir-i Külli Şey’ va’d etmiş, elbette yapacaktır.

Hazret-i İsâ Aleyhisselâm geldiği vakit, herkes onun hakîki İsâ olduğunu bilmek lâzım değildir. Onun manevi yakınları ve havassı, nûr-u îman ile O’nu tanır. Yoksa açık bir şekilde herkes onu tanımayacaktır”. Bediüzzaman Said Nursi, Mektubat, On Beşinci Mektup, 57.

Acaba İUR insanlığın bu ortak düşmanlarına karşı nasıl mücadele ediyor diye sorarsanız, kısaca şunları söylemek mümkündür:

Birincisi, biz bu Üniversitede doğru İslam’ı ve İslamiyet’e layık doğruluğu anlatmaya çalışıyoruz. Üniversitemiz, aşırı akımlara karşı maʻnevî bir sigorta şirketi gibi çalışmaktadır. On sekiz yıllık eğitim tarihimiz ve talebelerimiz bunun canlı şahitleridirler.

İkincisi, İslamiyet hakkındaki doğru bilgileri hem Müslümanlara ve hem de gayr-I Müslimlere aktarmak için akademik yayınlar yapıyoruz. Kırka ulaşan IUR Press yayınları bunun müşahhas örneklerdir.

Üçüncüsü, sadece kendi işimizi yapmıyoruz. Erasmus Projesi ve İşbirliği Sözleşmeleri yollarıyla hem İslam âlemi ve hem de Avrupa ve Amerika’daki üniversitelerle birlikte çalışıyoruz.

Dördüncüsü, bazı Hristiyan grupların da dinden ve ortak ahlakî değerlerden kopmalara karşı mücâdele etmek istediklerini ve bizlerden yardım istediklerini görüyoruz. Bunu da cevapsız bırakmıyoruz.

Muhterem Kardeşlerim!
Hem Hadis ve hem de araştırmalar gösteriyor ki, 2083 yılına kadar Avrupa ve Amerika’da İslamiyet yayılacak ve Müslümanlar hep galip gelecek inşallah. Ne Hollanda’nın Wilders’ı, ne Fransa’nın Fino’su ve ne de Almanya’nın Merkel’i, İslam’ın Avrupa’da yayılmasını engellemeyecektir. Yeter ki, İslamiyet’i doğru anlatalım; birlik ve beraberlik içinde olalım.

infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar