Sivil Toplum Medyadan İlgi Bekliyor

Sivil Toplum Medyadan İlgi Bekliyor
Haberi Paylas


Sivil Toplum Medyadan İlgi Bekliyor


CIES ve Hollanda İstanbul Başkonsolosluğu Matra Programı çerçevesinde düzenlenen ”İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi tamamlandı.

Proje kapsamında düzenlenen çalıştay ve anketle, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) konusundaki ihtiyaç ve görüşler araştırıldı.

Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları Merkezi (CIES)

infinanceab-reclame

“İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesinin çıktılarını paylaşmak ”Türkiye ve Avrupa’da Sivil Topluma Bakış” başlıklı video gösterimi için Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü’nde basın toplantısı gerçekleştirdi. Basın toplantısı kapsamında Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve CIES Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder ve Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Erdem’in katıldığı “Türkiye’de Gençlerin Sivil Toplum’a Katılımı ve Gönüllük” paneli gerçekleştirildi.


“KADINLAR SİVİL TOPLUM’A DAHA DUYARLI”

Sivil toplum ve gençliğin kapasitesinin güçlendirilmesi için hayata geçirilen İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi kapsamında düzenlenen anket ile projenin eğitimlerine katılanların sivil toplum kuruluşları konusunda ihtiyaç ve görüşleri değerlendirildi. Proje kapsamında düzenlenen eğitimlere 274 farklı kuruluştan 218 kadın, 98 erkek katılım gösterdi.

Proje kapsamında sivil toplum kuruluşları (STK) çalışanlarına 21 farklı konuda (göç, iletişim ve proje yönetimi gibi) “STK Clinique” adı verilen kapasite geliştirme eğitimleri verildi. Bu eğitimlere 800’den fazla kişi başvurdu, 200’den fazla katılımcının dörtte üçünü ise kadınlar oluşturdu. STK Clinique katılımcıları arasında yapılan mini anketin sonuçlarına göre, sivil toplum kuruluşları proje ve kampanya gibi çalışmalarını yürütmek için öncelikle maddi kaynağa ihtiyaç duyuyor. Ankete katılanlarının yaklaşık üçte biri ise sivil toplumun daha çok sayıda kişiye ulaşması için medyanın kendilerine daha fazla yer vermesi gerektiğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 60’ı da “Türkiye’de halk sivil topluma güvenir” önermesine katılmadığını söyleyerek, bu konudaki soruna dikkat çekiyor.

“TÜRKİYE’DEKİ GENÇLERİN GÖNÜLLÜLÜK ORANI YÜZDE 5”

“İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesi anketinde elde edilen sonuçları OECD ve HABİTAT verileri de destekliyor. TÜİK’in “İstatistiklerle Gençlik” araştırmasına göre, 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 16,1’ini oluşturuyor. 12 milyon 983 bini geçen genç nüfusun yüzde 48,8’i kadın, yüzde 51,2’si erkek.


OECD (2015) verilerine göre Türkiye’de 15-29 yaş arası gençlerin, STK üyelikleri diğer ülkelere göre en düşük yüzdelik oranlarına sahip. Türkiye’de dini kuruluşlara; sanat, spor ve eğitimsel aktivitelere; ticari birliklere; insani yardım; çevresel kuruluşlara ve diğer gruplara üyelikler yüzde 5’i aşmazken, diğer OECD ülkelerinde bu oranlar ortalama yüzde 30 oranında seyrediyor. Ayrıca, Avrupa Birliği’nde gençlerin yüzde 31’i son 12 ayda en az bir gönüllü çalışmada bulunurken, Habitat Derneği’nin 2017 yılına ait ”Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hali” raporuna göre Türkiye’deki gençlerin gönüllülük oranı yüzde 5 olarak karşımıza çıkıyor.

Projenin sonuçlarını değerlendiren CIES Direktörü Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou, “Gençlerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sivil toplumda aktif rol üstlenmeleri için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu gördük” şeklinde belirtirken, Matra Fonu’nun iyi yönetişim gibi konularda sivil toplum projelerini desteklediğini belirten Hollanda’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Sylvia Deepen, “Kadir Has Üniversitesi’nin ”İyi Yönetişimi Yakalamak: Sivil Toplum ve Gençliğin Güçlendirilmesi” projesinin gençliğin kendi geleceğini, karar alma süreçlerine katılım yoluyla sahiplenmesini sağladığı için bu amaca uygun” dedi.

“STK’LAR DEVLETTEN BAĞIMSIZ OLMALI”

Sivil toplumun önemini belirten Kadir Has Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi ve CIES Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Üstün Ergüder, “STK’ların topluma faydalı olabilmesi için, devletten farklı olduğu kadar özerk olması lazım. Bu özerklik devlete karşı olmak değil, yaptığı çalışmaları devlete ve topluma başarılı bir şekilde aktarabilmektir. Örneğin proje sonuçlarına baktığımızda toplumun STK’lara güvenmediğini görüyoruz. Güvenin arttırılması için bu tarz projeler geliştirilmeli. Gençlerle çalışılmalı, gençlerin sürece dahil edilmesi son derece önemli” dedi.


” GÖNÜLLÜĞÜN ÖNEMLİ BİR DURUM OLDUĞU GENÇLERE ANLATILMALI”

Üniversitelerin STK’lar üzerindeki rolünü değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Arzu Erdem, “Kadir Has Üniversitesi, yeni bir eğitim modeli benimsedi ve bu yeni eğitim felsefesi doğrultusunda çalışmalara başladı.Yeni müfredat programı ile öğrencilerin öncelikle kendi farkındalıklarını geliştirmek ve tüm süreçlerde bireysel olarak potansiyelinin farkına varmalarını sağlamak amaçlanıyor. Gençlerin topluma duyarlı olması için, öncelikle herhangi bir özel ihtiyaç grubu ile farkındalık geliştirilmeli, gönüllüğün önemli bir durum olduğu ifade edilmeli ve farkına varmaları sağlanmalı. En önemlisi ise bütün bu projelerin sürdürülebilir ve yönetilebilir olduğunda, gerçek projeye dönüştüğünü gösterebilmeli” dedi.


Kaynak: Bültenler

infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar