Türkiye-Belçika sosyal güvenlik anlaşması imzalandı

Haberi Paylas

Türkiye-Belçika sosyal güvenlik anlaşması imzalandı

Türkiye ile Belçika arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasına göre, taraflardan birinin mevzuatına göre, hak kazanılan hastalık ve analık, malullük, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile emeklilik veya yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin nakdi yardımlar, bunlardan yararlanan kişinin diğer taraf ülkede bulunmasından veya ikamet ediyor olmasından dolayı durdurulamayacak veya iptal edilemeyecek.

Türkiye ile bazı ülkeler arasında imzalanan protokol ve anlaşmalar Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlandı.

“Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyon Beşinci Dönem Toplantısı Protokolü”, 2-3 Mart’ta Ankara’da taraflar arasında yapılan Türk-Macar Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem Toplantısında enerji, tarım, ormancılık, su yönetimi, ulaştırma, sağlık endüstrisi, sağlık, bilim ve teknoloji, küçük ve orta ölçekli işletmeler, turizm, kültür, eğitim, gençlik ve spor alanlarında mutabık kalınan konuları içeriyor.

– Belçika ile sosyal güvenlik anlaşması

Türkiye ile Belçika arasında imzalanan sosyal güvenlik anlaşmasına göre, taraflardan birinin mevzuatına göre, hak kazanılan hastalık ve analık, malullük, iş kazaları ve meslek hastalıkları ile emeklilik veya yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin nakdi yardımlar, bunlardan yararlanan kişinin diğer taraf ülkede bulunmasından veya ikamet ediyor olmasından dolayı durdurulamayacak veya iptal edilemeyecek.

belcika-bayragi2-300x180

Taraflardan birinde ücretli olarak mesleki bir faaliyet icra eden kişi, kendisini istihdam eden işletme veya işverenin ikameti veya işyeri merkezi diğer ülkede olsa bile çalıştığı devletin mevzuatına tabi olacak.

Her iki ülkede bağımsız bir mesleki faaliyet icra eden kişi sadece ikamet ettiği devletin mevzuatına tabi olacak. Bu devletin mevzuatı gereğince belirlenecek sigorta primleri için değerlendirmeye alınması gereken gelir miktarının tespitinde, her iki ülkede elde edilen bağımsız mesleki gelirler hesaba katılacak.

– Honduras ile ekonomi ve ticarette iş birliği anlaşması

Türkiye ile Honduras arasında imzalanan ticaret ve ekonomik iş birliği anlaşması ödeme yöntemi, geçici ithalat, bilgi paylaşımı, karma ekonomik komite, hukuki uygulama, anlaşmazlıkların halli, tadilat, geçerlilik süresi gibi konuları belirliyor.

infinanceab-reclame

Anlaşmaya göre, iki ülke tarım, hayvancılığın geliştirilmesi ve gıda güvenliği, enerji ve doğal kaynaklar, balıkçılık, sağlık, sosyal güvenlik, sanayi, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetleri, turizm, bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğini geliştirecek.

– İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü

Türkiye ile İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü Arasında İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü’nün Türkiye’de Kurulması Hakkında Anlaşma’ya Ek Değişiklik Protokolü”nün onaylanmasına ilişkin karara göre, anlaşmanın 7. maddesi değiştirilerek, kurulacak enstitüye resmi faaliyetleri çerçevesinde vergi muafiyeti sağlandı.

– Türkiye ve Pakistan arasında yükseköğretimde iş birliği anlaşması

Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yükseköğretim Alanında İşbirliği Anlaşması”nın onaylanmasına ilişkin karara göre, iki ülke arasında eğitim ve insan kaynakları alanlarında iş birliğinin ve değişimlerin teşvik edilmesi öngörülüyor.

Buna göre, Türkiye ve Pakistan yükseköğretim ve bilimsel araştırma kurumları arasındaki iş birliğini teşvik edecek çeşitli faaliyetler gerçekleştirilecek. Ayrıca iki ülke birbirine lisans ve yüksek lisans seviyelerinde öğrenciler gönderecek ve kabul edecek.

Bu çerçevede Türkiye adına Türkiye Cumhuriyeti Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), Pakistan adına da Pakistan İslam Cumhuriyeti Yükseköğretim Komisyonunun uygulayıcı kurumlar olması kararlaştırıldı.

– Türkiye ve Endonezya arasında işgücünün geliştirilmesi anlaşması

Türkiye ve Endonezya arasında imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İşgücünün Geliştirilmesi Hakkında Mutabakat Zaptı”nın onaylanmasına ilişkin karara göre, iki ülke arasında işgücünün geliştirilmesi konusunda, kamu kuruluşları arasındaki iş birliğini destekleyecek.

Buna göre, oluşturulacak “Ortak Çalışma Grubu” tarafından mesleki eğitim ve rehberlik, istihdam olanaklarının araştırılması, mesleki rehabilitasyon, kamu ve özel istihdam bürolarının çalışma yöntemleri konularındaki iş birliği uygulanacak.

AA

 

infinanceab-reclame

Geef een reactie

74978e3b3f6e01292b82b4c8b5fff9db
Gurmedia Haberin Merkezi - Hollanda
Tema Duzen: Antar